My Poem: A Deeply Simple Reflection

“Gesang dalem sampun jangkep kajawi kalih.

Dalem taksih mboten gadhah isining diri lan estunipun manah.

Dalem tansah nyuwun pirsa dateng Gusti Ingkang Murbeing Dumadi ananging ngantos samenika mboten wonten jawabipun kajawi saking usahanipun dalem piyambak.”

——————————————————-

“Dalem mboten mangertos saking pundi dalem kedah madosi jatining dhiri lan estunipun manah

saking pundi dalem kedah madosi jatining diri lan semangat jiwo dalem.

manah dalem lan priyayi estri ingkang badhe sesarengan krama”

—————————————–

“Supados samangke kawula saged ndidhik putra putri dalem

dumugi samangke raga dalem mesem

nalika dipun suwun kaliyan Gusti ananging jariyah dalem taksih langgeng abadi”

————————————

“By Fajri: November 2009”
Thanks to Mbak Vitri Sekarsari and Ika Septi Handayani for the ‘help’

<3

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *