Suatu hari saya pernah menghadiri ceramah Ustadz Ridwan Hamidi di sebuah masjid di Jl. Kaliurang pada sekitar awal tahun 2016. Ceramah beliau singkat, tapi betul-betul memberikan banyak hikmah yang masih melekat di benak saya sampai sekarang. Lalu apa hubungannya dengan Wa al-Tīni wa al-Zaytūn?